Fakkeltog 21jan 2010

nei til pels

Det var godt oppmøte da NOAH arrangerte fakkeltog mot pels som en del av deres kampanje, PelsUT.
Blandt de fremmøtte var det mange unge sjeler, klare til å kjempe mot en industri som nærer seg på dyrs lidelser.
Det manglet ikke på engasjement i stemmene deres da slagordet «Nei til pels!» satte i gang gjennom gatene i Stavanger.

CIMG1743.JPG
Foto: Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

CIMG1737.JPG
Foto: Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Kari Mills og Hedgard Hugaas (Stavanger SV) holdt appeller som motiverte de fremmøtte til videre kamp mot pelsindustrien.
Ikke avbildet: Eirik Faret Sakariassen (Stavanger SU) holdt også appell.

CIMG1747.JPG
Foto: Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Arne og Doris foran Domkirken. Stort engasjement og pågangsmot for saken,
begge aktive medlemmer av Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

Ønsker du å bli medlem?
Det vil alltid være behov for mer hjelp fra mennesker med hjertevarme og omtanke for dyr.
Se hva du kan gjøre for å hjelpe dyr i nød i menyen til venstre!