Hva er frivillig arbeid?

dyrebeskyttelsen er en frivillig organisasjon

423460439_16397f322d.jpg

Har du noen gang lurt på hva en frivillig organisasjon er?
Eller hva som driver enkelte mennesker til å gjøre frivillig arbeid?

Frivillige
organsiasjoner opprettes fordi det offentlige ignorerer en situasjon
eller et problem. Frivillige jobber uten noen som helst form for lønn;
Norge er det land som har flest frivillige organisasjoner!

Den
mest krevende tiden er forsommeren og sommeren, dernest kommer jul og
påske. Dette er de verste, mest tid- og ressurskrevende, håpløse
sesongene. Fordi da skal folk på ferie! Kjæledyr blir dumpet og
vanskjøttet på de mest groteske, utenkelige og barbariske måter.
Foruten avlives de i fleng hos veterinærer.

Dette er et økende
problem vi står ansikt til ansikt med daglig, men som vokser til et
høynivå rundt ferier. Foruten å se disse lidelsene, ta hånd om dyrene
og hjelpe så langt vi overhodet kan, blir vi stoppet av det økonomiske.
Dette er en økonomisk tragedie i tillegg til en dyretragedie. Vi tar
inn dyrene i våre private hjem, bærer det økonomiske ansvaret og må som
regel bruke vår egen økonomi i tillegg.

Stadig nye situasjoner
dukker opp, den ene verre enn den andre. Vi jobber på spreng og det har
lett for å briste.  Manglende økonomi skaper frustrasjon, sårbare
situasjoner, fortvilelse og som regel, til slutt, splittelse.
Det er
en uholdbar situasjon å ikke kunne yte dyr i nød, den hjelp det måtte
trenge. Det er en brutal realitet at mange må ty til avlivning som en
løsning fordi en mangler økonomi. En slik løsning er uverdig i de
fleste tilfeller og forårsaker en kaotisk følelsesmessig påkjenning.
Situasjoner som dyrevernerne til daglig står ansikt til ansikt med er
opprivende nok, om ikke det økonomiske skal gjøre det enda verre. Dette
er en problemstilling politikerne overser.

Det er utrolig og et
stort tankekors at frivillige aldri blir hørt. Frivillige dyrevernere
burde ha førsteprioritet til å få hjelpe dyr, de frivillige har
ihvertfall hjerte for saken; og bare det tilsier at de er villige til å
yte mer enn noen andre. De gir av alle sine krefter. De står på mer enn
noen andre; bruker gjerne all sin tid og egen økonomi for å hjelpe. Dog
begrenser det seg hvor mye økonomisk en frivillig privatperson kan
bruke.
Det må sies å være en skam at dette er dagens situasjon i
2009, i velstandsnorge. Dette skal være verdens beste land å bo
i…dette gjelder ikke for dyrene..!  

Dette ble skrevet i 1998 – for 11 år siden – og intet er forandret!!

-Kari Mills-