Styret 2015

Her er styret for Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland i 2015/16

Leder: Kari Mills
Nestleder: Sunniva Olsen
Sekretær: Sunniva Olsen
Kasserer: Kari Mills/Arne Dinesen
1. styremedlem: Arne Dinesen
2. styremedlem: Sunniva Olsen
3. styremedlem: Kirsten Claussen
1. varamedlem: Silje Gesine Lyngheim