Styret 2017/2018

Styret Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 2017/2018

Leder: Eli Lunde Gilje

Nestleder: Silje Gesine Lyngheim & Monica Erdal

Sekretær: Silje G. Lyngheim

Kasserer: Kari Mills

 

Styremedlem 1: Kari Mills

Styremedlem 2: Arne Magnus Dinesen

Styremedlem 3: Kirsten Clausen

Styremedlem 4:  Sunniva Olsen

Varamedlem 1: Elin Pettersen

Varamedlem 3: John Flaaten

Varamedlem 4: Karin Axelsen