Nyttige telefonnummer

 

Navn på instans Telefonnummer Når kontaktes de

Mattilsynet

22 40 00 00  Bekymringmeldinger for husdyr som ikke har det tilfredsstillende
Dyrevernsnemda 06040 Om du finner skadde husdyr

Pinnsvinhjelpen

922 80 021
Skadet pinnsvin
Politi
02800/51899000
Hunder som springer løst, anmeldelse av dyremishandling og skadet vilt
Norsk Viltsykehus
40 31 94 26
Ville fugler og vilt som trenger dyrlegehjelp nær Stavanger omegn
Stavanger og omegn brevdueforening
900 63 121
Om man har funnet en ring merket due

Trikanten hundesenter

Gausel fritidsgård

970 67 180/
979 84 828
51 57 60 20
For omplassering av hund
Vakttelefon smådyr
51 66 69 98 (for å få oppgitt vaktens nummer)
For behandling av akutte skader etter dyrelegens åpningstider
Fuglehjelpen
 91 16 57 89
For akutt hjelp med fugler

Viltnemd i nærområde

Stavanger 40033277  Ved funn av skadd vilt 
Sandnes 41502559 / 90560569 Ettersøk av skada hjortevilt
Sandnes 47304674/ 40177417  Mindre dyr, småvilt og fugler
Sola 47700439 Skadet storvilt, vilt i nød og selvdødt vilt