Styret 2023 /2024

Styret Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 2023/2024

Leder: Eli Lunde Gilje

Nestleder: Anne Britt Nielsen

Nestleder/Sekretær: Inger Skeie 

Styremedlem : Synnøve Elise  Thorvaldsen

Kasserer: Monica Erdal

Varamedlem : Linn Beathe Tau