Styret 2020/2021

Styret Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 2020/2021

Leder: Eli Lunde Gilje

Nestleder: Monica Erdal

Sekretær: Hanne Croff 

Kasserer: Hanne Croff

Styremedlem 1: Karin Axelsen

Styremedlem 2: Monica Erdal

Styremedlem 3: Anne Britt Nielsen

Varamedlem 1: Hanne Croff

Varamedlem 2: Inger Skeie

Varamedlem 3: Linn Beathe Tau