Styret 2021/2022

Styret Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 2021/2022

Leder: Eli Lunde Gilje

Nestleder: Monica Erdal

Sekretær: Hanne Croff 

Kasserer: Hanne Croff

Styremedlem 1: Anne Britt Nielsen

Styremedlem 2: Linn Beathe Tau

Styremedlem 3: Inger Skeie

Varamedlem 1:  Tone Michelle Halhjem