Styret 2022/2023

Styret Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 2021/2023

Leder: Eli Lunde Gilje

Nestleder: Monica Erdal

Sekretær: Inger Skeie

Kasserer: Monica Erdal

Styremedlem 1: Anne Britt Nielsen

Styremedlem 2: Inger Skeie

Styremedlem 3: Linn Beathe Tau

Varamedlem 1:  Astrid Bügelmeier

Varamedlem 2:  Helle Erevik