Styret 2019/2020

Styret Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 2019/2020

Leder: Eli Lunde Gilje

Nestleder: Monica Erdal

Sekretær: Thordis Olof Johannsdottir

Kasserer: Kari Mills

Styremedlem 1: Karin Axelsen

Styremedlem 2: Monica Erdal

Styremedlem 3: Thordis Olof Johannsdottir

Varamedlem 1: Anne Britt Nielsen

Varamedlem 2: Kirsten Clausen