Om «No kill»

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Om No-Kill

Vi er en No-Kill organisasjon

En » no-kill » organisasjon er en organisasjon som ikke dreper sunne eller behandlingsdyktige dyr. Selv når krisesenteret er fullt. Et ly uten drap bruker mange strategier for å fremme husdyr, å utvide ressursene sine ved hjelp av frivillige, boliger og medisinske protokoller. De jobber aktivt for å redusere antall hjemløse dyr som kommer inn i krisesystemet.

Et hjem uten begrensninger, eller begrenset innrømmelse er et ly som redder sunne, behandlingsbare og rehabiliterbare dyr. Som et mål, forventes det at minst 90% av dyrene som kommer inn blir reddet for å kunne kalle seg en no-kill organisasjon. Sparingsraten må være basert på at alle dyr kommer inn i krisesenteret: «Det har ikke noe å si om dyrene er gamle, blinde, døve, manglende lemmer eller traumatiserte. Alle disse dyrene er verdige til vår medfølelse, alle kan finne hjem , og det fortjener alle sammen. » 

Hva skal til for å kalle seg en No-Kill organisasjon

Noen organisasjoner hevder at de ikke er dreper, når de redder alle «adopterbare» dyr. Men fortsetter å drepe mange sunne, behandlingsdyktige eller rehabiliterbare dyr, som for eksempel villkatter. Advokat Nathan Winograd uttaler at et dyrehus i Los Angeles «hevdet å redde nesten alle» adopterbare «dyr selv. Mens de drepte halvparten av hundene og 80% av alle katter. Et krisesenter oppnår ikke No Kill ved å kalle dyr» u adopterbar «før du dreper dem. De oppnår No Kill ved å faktisk redde livet.»

-Info hentet fra Wikipedia. 

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har i alle år vært en No-Kill organisasjon, vi blir både rost og kritisert for dette. Flere mener vi kunne ha «reddet» flere hjemløse katter om vi ikke hadde brukt tid og penger på de «Uadopterbare» kattene, og i stede for å helst bare avlivet dem.  Å adoptere ut en katt er ikke en primær inntekt hos Dyrebeskyttelsen Sør- Rogaland, vi har en symbolsk sum på adopsjonsgebyret. Det som er viktigst for oss er at katten kommet til et skikket og trygt hjem. For å adoptere hos oss må du fylle ut skjema samt du blir intervjuet. Du kan ikke komme og «bare» velge deg en katt, katten velger deg.  

Hjemløse katter som har vært på egenhånd over lengre tid vil ofte bli sky, de trenger individuell tid og omsorg for å kunne bli «adopterbare» eller som vi også liker å kalle det  «å få tillit til mennesker». Noen kommer seg på få dager mens andre katter trenger måneder eller år, noen vil aldri stole på mennesker igjen. Slike tilfeller får leve et trygt og godt liv på Dyrenes Hus Hinna så lenge de lever. Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er ganske heldig som har et stort ute område  i tillegg til to fulle etasjer med tilrettelegging for dyrene, også de «Uadopterbare».       

ute 2
ute 1
ute3
ute4

Forrige
Neste