Om «No kill»

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Vi er en No-Kill organisasjon

En » no-kill » organisasjon er en organisasjon som ikke dreper behandlingsdyktige og rehabilitetsbare dyr. 

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har i alle år vært en No-Kill organisasjon, vi blir både rost og kritisert for dette. Flere mener vi kunne ha «reddet» flere hjemløse katter om vi ikke hadde brukt tid og penger på de «Uadopterbare» kattene, og i stedet helst bare avlivet dem.

Å adoptere ut en katt er ikke en primær inntekt hos Dyrebeskyttelsen Sør- Rogaland, vi har en symbolsk sum på adopsjonsgebyret. Det som er viktigst for oss er at katten kommet til et skikket og trygt hjem. For å adoptere hos oss må du fylle ut skjema samt du blir intervjuet. Du kan ikke komme og «bare» velge deg en katt, katten velger deg.

Hjemløse katter som har vært på egenhånd over lengre tid vil ofte bli sky, de trenger individuell tid og omsorg for å kunne bli «adopterbare» eller som vi også liker å kalle det  «å få tillit til mennesker». Noen kommer seg på få dager mens andre katter trenger måneder eller år, noen vil aldri stole på mennesker igjen. Slike tilfeller får leve et trygt og godt liv på Dyrenes Hus Hinna så lenge de lever. Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er ganske heldig som har et stort ute område  i tillegg til to fulle etasjer med tilrettelegging for dyrene, også de «Uadopterbare».

ute 2
ute 1
ute3
ute4

Forrige
Neste