Velkommen til Dyrenes Hus Hinna​

Med respekt for individet siden 1876

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en lokal, uavhengig dyrevernorganisasjon, vi tar i mot henvendelser om alle slags dyr. Inne har vi katter og  kaniner.  Vi jobber målrettet for å spre kunnskap som kan bidra til reduksjon i bestanden av hjemløse katter.

Alle som jobber hos oss er frivillige og får sin belønning i friske, lykkelige dyr. Vi er avhengige av frivillige hjelpere og donasjoner for å kunne hjelpe dyrene. Vi tar gjerne imot flere frivillige som vil hjelpe med renhold på Dyrenes Hus, eller som vil bli medlemmer. 

 

 

 

 

 

Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste.

Albert Schweitzer
Medlemskap
Å være medlem hos Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland koster 300kr i året. Vi har ingen ansatte og ingen administrasjonskostnader, pengene går direkte til dyrene. Som støttemedlem får du til sendt detaljert årsrapport og innkalling til årsmøtet hvor du kan komme med ider å bidra til arbeidet vi gjør for dyrene.
Click Here
Gi oss din grasrotandel
All støtte går uavkortet til dyrene
Click Here
Handle hos flugger?
Klubben og medlemmene handler på klubbens kontantkonto, med 20% rabatt på hyllepris i den lokale Flügger farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer.
Click Here

TV2- Nordmenn ofrar «koronakjæledyra» for sydenferie

Har du en bekymringsmelding du ønsker å melde mattilsynet, kan du gjøre dette her: