Velkommen til Dyrenes Hus Hinna​

Med respekt for individet siden 1876

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en lokal, uavhengig dyrevernorganisasjon, vi tar i mot henvendelser om alle slags dyr. Inne har vi papegøyer, katter, kaniner og en chinchilla og vi jobber målrettet for å spre kunnskap som kan bidra til reduksjon i bestanden av hjemløse katter.

Alle som jobber hos oss er frivillige og får sin belønning i friske, lykkelige dyr. Vi er avhengige av frivillige hjelpere og donasjoner for å kunne hjelpe dyrene.

Vi er en no-kill organisasjon. Det innebærer at vi ikke avliver dyr som kan leve godt videre. Etter vårt syn er de like verdifulle om de er redde mennesker, mangler en fot eller er urenslige. Dette er dyr som ofte ikke kan omplasseres, de får da leve alle sine dager på Dyrenes Hus. 

Vi som jobber for dyrebeskyttelsen er alle frivillige, og tar gjerne imot flere frivillige som vil hjelpe med renhold på Dyrenes Hus, eller som vil bli medlemmer.  

 

 

 

  

 

Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste.

Albert Schweitzer

Formål

Vi har som formål å forbedre kunnskap hos den enkelte. Bidra til opprettholdelse av dyrs rettigheter. Og ikke minst øke egenverdien til katter. Bidra til å holde bestanden av hjemløse katter nede. Øke kunnskap om dyre velferdsproblemet vi har med hjemløse og syke katter, vi vil hjelpe den enkelte til å ta avgjørelsen om å kastrere/ sterilisere katten sin. Med en slik holding vil det kunne hjelpe på å minske bestanden av hjemløse katter. Dyrenes Hus Hinna er ett midlertidig oppholdsted for dyr, hovedsaklig katter som trenger ett nytt hjem.  

Medlemskap
Å være medlem hos Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland koster 300kr i året. Vi har ingen ansatte og ingen administrasjonskostnader, pengene går direkte til dyrene. Som støttemedlem får du til sendt detaljert årsrapport og innkalling til årsmøtet hvor du kan komme med ider å bidra til arbeidet vi gjør for dyrene.
Click Here
Gi oss din grasrotandel
All støtte går uavkortet til dyrene
Click Here
Handle hos flugger?
Klubben og medlemmene handler på klubbens kontantkonto, med 20% rabatt på hyllepris i den lokale Flügger farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer.
Click Here

Har du en bekymringsmelding du ønsker å melde mattilsynet, kan du gjøre dette her: