Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland etabl. 1876

Med respekt for individet

Formål

Vi har som formål å forbedre kunnskap hos den enkelte. Bidra til opprettholdelse av dyrs rettigheter. Og ikke minst øke egenverdien til katter. Bidra til å holde bestanden av hjemløse katter nede. Økt kunnskap om dyre velferdsproblemet vi har med hjemløse og syke katter, vil hjelpe den enkelte til å ta avgjørelsen om å kastrere/ sterilisere katten sin. Med en slik holding vil det kunne hjelpe på å minske bestanden av hjemløse katter.