Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland etabl. 1876

Med respekt for individet

Formål

Vi har som formål å forbedre kunnskap hos den enkelte. Bidra til opprettholdelse av dyrs rettigheter. Og ikke minst øke egenverdien til katter. Bidra til å holde bestanden av hjemløse katter nede. Økt kunnskap om dyre velferdsproblemet vi har med hjemløse og syke katter, vil hjelpe den enkelte til å ta avgjørelsen om å kastrere/ sterilisere katten sin. Med en slik holding vil det kunne hjelpe på å minske bestanden av hjemløse katter.   

Vi har to Facebook sider

Vi har en egen Facebook side som følger dyrene som bor på Dyrenes Hus Hinna. Den offisielle siden brukes til mer aktuelle saker som Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland publiserer.