Mishandling/forsømmelse

Om man vet eller har mistanke om at dyr blir mishandlet eller forsømt må det meldes til mattilsynet. Om det kan gjøres uten fare for egen sikkerhet, vil vi anbefale at man først snakker med eier av dyret, for å finne ut om det skyldes kunnskapsløshet, eller annet. Om det f. eks gjelder en hund som bjeffer hele tiden mens eier er på jobb, kan det være eier ikke er klar over dette. Mishandling kan være: – katter som er blitt dumpet, eller forlatt uten mat. Om noen flytter fra katten sin uten tilsyn, må det anmeldes. – kjæledyr som ikke får tilfredsstilt sine behov (bevegelse, mat, hygiene osv). – storfe som står ute uten tilgang på mat/vann. – dyr som har blitt påført fysiske skader av mennesker. Det kan også være andre ting, er du usikker ta kontakt med mattilsynet (det kan gjøres anonymt. Ta heller kontakt en gang for ofte enn en gang for lite.