Katteutvalget

«KATTEUTVALGET»
Norsk Huskattforening deltok i utarbeidelsen av en utredning fra en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt 6. august 1998 av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet) etter anmodning fra Landbruksdepartementet. Les høringsuttalelsen fra Norsk Huskattforening Katteutvalget – høringsuttalelse fra NHF.

Les også svaret fra Norsk Huskattforening til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) her.

Rapporten ble avgitt 8. februar 2001: Rapport EIERLØSE/FORVILLEDE KATTER – problembeskrivelse og forslag til løsninger (pdf-fil)

Hentet fra Norsk Huskattforening