Fugl/småvilt

Om man har funnet et dyr i nød har man plikt til å hjelpe.
Hvordan man hjelper på best mulig måte, kommer an på situasjonen.

Fugleunge
Om man har funnet en fugleunge på bakken er det ikke uvanlig. Mange fugleunger faller ut av reder på våren når de beveger seg. Ofte er foreldrene i nærheten. Om foreldrene er i nærheten, vil de ta vare på ungen til den er flyvedyktig. Man kan sette fuglen tilbake i redet om mulig, eller la den være i fred – så lenge den står på en noenlunde trygt sted. Kontakt gjerne fuglhjelpen 

Skadet fugl/smådyr
Med smådyr menes her pinnsvin o.l.
Om dyrene er skadet må man først se an skaden. Om en fugl halter litt, kan det godt være den kan fly og bevege seg uten problemer. Da er den nesten umulig å få tak i og om de lærer seg å leve godt med skaden, kan det være det beste for dyret.
Man tenker ofte at vingen er brukket om en fugl sleper vingen etter seg. Det trenger ikke være tilfellet, fugler henger av og til med vingene. Se dyret an og gå nært det for å se om det stikker av/flyver.
Skadde fugler som er på vannet kan ikke vi hjelpe med, da vi ikke får tak i dem. Da kan brannvesenet kontaktes.

DSCN0209.JPG