Kongens fortjenestemedalje til Kari Mills, leder i DSR

Kongens fortjenestemedalje til Kari Mills, leder i DSR

Det ble en historisk begivenhet i Norges dyrevernshistorie da leder i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, Kari mills, mottok Kongens fortjenestemedlaje for sitt årelange engasjement for dyrenes sak.

P1000746.jpg

Kari Mills sammen med ordfører Christine Sagen-Helgø.

Denne oppsummerende pressemeldingen ble utsendt i den forbindelse:

P R E S S E M E L D I N G 12. september 2012

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE TILDELES DYREVERNEREN KARI MILLS, LEDER I DYREBESKYTTELSEN SØR-ROGALAND

Onsdag den 19. september klokken 13:00 overrekker ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø,
Kongens fortjenestemedalje til Kari Mills, leder i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. Overrekkelsen skal være i Eiganesveien 28, 4008 Stavanger

Kongens fortjenestemedalje tildeles Kari Mills for hennes arbeid for dyrene. Dette er første gang at Kongens fortjenestemedalje går til innsats for dyrenes sak. Alle dyrevenner har grunn til å være stolte og glade over denne påskjønnelsen.

Medalje og diplom blir overrekt Kari Mills av ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, ved en enkel tilstelling i Stavanger der pressen og andre er hjertelig velkommen.

************************************************

KONGENS FORTJENESTMEDALJE TIL KARI MILLS
Undertegnede personer/organisasjoner ønsker at Kongens fortjenestmedalje skal tildeles Kari Torunn Mills, født 25.1.1946 i Stavanger, bosatt i Eiganesveien 28, 4008 Stavanger, for hennes innsats for dyr og dyrevern gjennom mange år.

CV
Kari Mills har lagt ned et stort arbeid for dyr i Stavanger og omland gjennom sitt arbeide i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland (DSR) som ble stiftet 18.1.1876. Kari Mills har vært medlem i foreningen fra 1988 og leder fra 1991 til dags dato. Hun var leder i Dyrebeskyttelsen Norge (DN) i 2000 og 2001, nestleder i 5 år og styremedlem i 5 år. Til sammen har Kari Mills 24 års innsats i DSR og 12 års innsats i DN. Hun har dermed arbeidet for dyrenes sak både lokalt og på landsbasis.

Produksjonsliste/oversikt over utførte arbeider
Kari Mills ble med i Dyrebeskyttelsen fordi hun ville stoppe avlivningene av hjemløse katter i Stavanger. Hun klarte å stoppe avlivningene og var den første i landet som inngikk et samarbeid med Stavanger kommune om kastrering av hjemløse katter i byen, noe som har ført til at Stavanger i dag nesten ikke har hjemløse katter. Det samme gode samarbeidet har hun opparbeidet hos det lokale Mattilsynet. Hun har lagt ned et betydelig arbeid for å bedre kårene til alle slags dyr.

Med Kari Mills som leder har DSR og Stavanger blitt satt på kartet som den mest aktive dyrevernforening og dyrevernby i landet. Hjelpesenteret for hjemløse dyr på Hinna, som driftes av Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, er et veldrevet senter som har fått rosende omtale av Mattilsynet, og har hjulpet mange tusen dyr i årenes løp. I tillegg til dyrene på senteret, har Kari Mills hatt et stort antall dyr i sitt eget hjem helt siden hun ble leder av DSR.

Kari Mills er en ledende autoritet innen dyrevern. Hun har vært til stor inspirasjon for mange dyrevernere, og hennes kunnskaper har vært til nytte for mange.

Det er ikke bare dyr som står Karis hjerte nær, hun har også stor omtanke for mennesker som har det vanskelig. Hun har hatt mange på arbeidsopptrening, og senteret på Hinna har, helt siden det ble tatt i bruk, hatt samarbeid med Kriminalomsorg i Frihet. Flere førstegangsdømte har jobbet der i over et år, og fortsatte å jobbe der etter at dommen var sonet.

Kari Mills har sittet i mange utvalg og råd innen dyrevern og tilført disse mye kompetanse. Hun fikk Landbruks- og matdepartementet til å starte en utredning fra en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt 6. august 1998 av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet). Rapport fra utredningen ble avgitt 8. februar 2001 og kan leses her: http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00051/Eierl_se_eller_forvi_51552a.pdf

Kari Mills bidro med hoveddelen av dokumentasjonen til denne utredningen.

TV Vest fikk i juni 2011 pris i kåringen av beste innslag i ”Herlige Norge” med et portrett av Kari Mills: http://www.tvvest.no/Video/Videoarkiv/Herlige-Norge/Kari-Mills-og-kattene1/
Juryen sier dette om innslaget: ”Dette er et portrett av et unikt menneske og hennes kamp for de svake.”

Uttalelser/anbefalinger fra organisasjoner, lag eller foreninger
Vi støtter fullt ut anbefaling om at Kari Mills får Kongens fortjenstmedalje. Det har hun virkelig fortjent.
_______________________________________________________________

Leif Johan Sevland
Tidligere ordfører i Stavanger (sign.)
¬¬¬¬-_______________________________________________________________
Dyrenes Beskytter Aust-Agder
http://www.dbaa.no/
v/ Leder Marion Harriet Ramstad (sign.)
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Mandal
http://www.dyrebeskyttelsenmandal.no/
v/ Leder Anne Lise Skoie (sign.)
.
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Halden
http://www.dyrebeskyttelsenhalden.no/
v/ Leder Heidi Bärnholth (sign.)

________________________________________
Dyrenes Beskytter Kristiansand (tidligere Dyrebeskyttelsen Kristiansand)
http://www.db-k.no/
v/ Leder Arnfrid Robstad ( sign.)
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Gjøvik & Toten
http://www.dyrebeskyttelsengt.no/
v/ Leder Tove Lafjell (sign.)

________________________________________
Dyrebeskyttelsen Vadsø og omegn
http://www.dvoo.no/
v/ Leder Linda Bardosen (sign.)
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland
http://www.dbbh.no/
v/ Leder Inger Johanne Graff (sign.)

________________________________________
Norsk Huskattforening
www.norskhuskattforening.net
v/Leder Bodil Eikeset (sign.)

P1000737.jpg

Forening.jpg

all3.JPG

Et samlebilde som inkluderer de styremedlemmer fra Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland som kunne møte opp.

tegning.jpg

Kattene måtte pent vente utenfor under utdelingen.