DYREPOLITI – FOR HVEM???

Dyrepolitiet i Rogaland oppstod i november d.å, med en pengesekk på millioner, dette hadde vi ventet på allerede i ti måneder.                                                                                             Men hva i alle dager var det vi ventet og håpet på??
Dagen etter den flotte pressemeldingen med politiet og mattilsynet observeres en forskremt og paralysert katt i Storhaugtunnelen. Observatøren ringer politiet i håp om at katten får hjelp. Avslag. Brannvesenet måtte bistå.
Få uker etter observeres en forskremt liten kattunge på en bro over motorveien. Observatør ringer politiet og ber om hjelp. Avslag igjen.
Småbarnsfamilien som ble kastet ut fra sin bopel av namsmannen måtte fint godta at også kattene deres ble satt på gaten.
Resepsjonisten på et hotell i Stavanger ringte fortvilet til politiet og Mattilsynet vedrørende en mager ung katt i hotellets innelukkede garasje.                                             Katten hadde vært der i noen dager. Hun ba om hjelp. Tror du hun fikk hjelp?
Å neida, hun ble bedt om å ringe Dyrebeskyttelsen og Kari Mills.
Dette er Rogalands Dyrepoliti. Ved opprettelsen av dyrepoliti unnlot både politiet og Mattilsynet å understreke at de kun prioriterer enkelte dyrearter, selv om de informerte om at de ikke ville fungere som U.S.A`s dyrepoliti.
Ordet dyrepoliti blir derfor feil, og en må dra konklusjonen at opprettelse av denne etat baserer seg på all den elendighet som er avdekket vedrørende pelsdyr og gårdsdyr.               Et mer korrekt navn for etaten burde derfor være gårsdyrpolitiet.
Det er vel dokumentert og bevist verden over at mishandling av mennesker har sin grobunn i mishandling av dyr i ung alder. For så å eskalere i oppvekst og voksen alder, og da er katten et yndet mål. Dette ser vi og dette vet vi.
Selvsagt er vi alle glade for at pelsdyr og gårdsdyr får et bedre rettsvern, gudene skal vite at de trenger det, Men å direkte hoppe bukk over Norges største dyrevernproblem, kattens lidelser, er intet annet enn et gigantisk overgrep og unnfallenhet, og en grov utnyttelse av alle frivillige dyrevernorganisasjoner.

God Jul

Kari Mills
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland


Publisert

i

av

Stikkord: