Video

Vi har mange puser som ønsker seg et eget hjem, hvor de kan krølle seg sammen på et varmt fang.
Dette er på langt nær alle dyrene vi har til omplassering.

Skulle hjertet ditt hoppe litt ekstra for en av pusene i disse filmene, så ta kontakt!

Trykk her for film nr 1, den er filmet i Eiganesveien.

Trykk her for film nr 2, også fra Eiganesveien.