2012/2013


24.12.13

Vi ønsker alle to og fire-beinte en god Jul og godt Nyttår!KALENDER 2014

Nå er endelig Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland sin kalender for 2014 klar for salg Kalenderen har bilder og litt tekst om noen av de nydelige dyrene vi har reddet.

Kalenderen må betales kontant (OBS: IKKE KORT) og kan kjøpes følgende steder:

Abrahamsen smådyrklinikk (tasta),
Hafrsfjord smådyrklinikk,
Sandnes smådyrklinikk
The Body Shop i sentrum (Østervåg 9).

Kalenderen koster 150 kroner, og alle pengene går uavkortet til hjelp til dyrene.
Kalenderen kan også kjøpes ved å overføre 186 kr (150 for kalender + 36 for forsendelse) til vårt kontonr 3201 56 15647, merk med kalender og navn og adresse den skal sendes til. Vi sender kalenderen så snart pengene kommer inn på vår konto.

 


 


Løsning for Dyrenes Hus i Hinnasvingene, 22.02.13:


FELLES PRESSEMELDING                                                                                                                  

Angående Dyrebeskyttelsen Norge sitt hjelpesenter i Hinnasvingene, Stavanger. Etter en langvarig konflikt rundt nevnte hjelpesenter har nå Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland via dialog kommet frem til enighet om en løsning som begge parter kan akseptere. Løsningen ivaretar hensynet til dyrene på den best mulige måte. Eiendommen selges til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland og saken er derved avsluttet.                                                                                                                                        

Dyrebeskyttelsen Norge, Sentralstyret ved styreleder Aud Vogt Johansen, sign.                                                
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland ved Styreleder Kari Mills, sign.             

 MED FOKUS RETTET MOT DYRENE
 

Rogalands Avis har kjørt en del saker med oppmerksomheten rettet mot dyrevern. Dette er svært viktig, og riktig, for at mennesker skal få innblikk i hvordan situasjonen til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er.

Julen er en av de verste høytidene for dyrevernere rundt omkring i landet, da mottakssentrene er stappfulle og vi blir ringt ned av folk som trenger hjelp. Være det seg noen som finner et skadet dyr, eller andre som vil bli kvitt kjæledyret sitt fordi de skal på ferie… Hadde absolutt alle kjæledyreiere i Norge vært seg sitt ansvar bevisst, ville vi ikke trengt å rykke ut i de små timer, på helligdager, når andre "ikke har mulighet"…
Det hadde vært en sann fryd å være overflødig.
Katter klarer ikke holde varmen i regn og sludd i flere dager fordi de har pels. Kaniner trenger en isolert plass, med tørt høy og friskt vann hele døgnet. Hunden synes ikke det er stas å stå utenfor butikken i et lite bånd uten tilgang på vann, i timevis, mens eier er på handletur. Hvorfor er ikke dette selvfølgeligheter i dagens samfunn?

Vi ønsker alle, om du har fire poter eller mindre, to eller bare ett ben, en riktig God Jul og et strålende nyttår! Vi håper at 2013 blir et godt år for dyrene, på alle måter!

-Beate Ramstad
Nettadmin DSR-

Linker til RA:

Er dyrene blitt uønsket i denne byen?

Kommentar fra Miljøpartiet De Grønne

Redaktøren mener: Kommunal kattepine 
 

 NOAHS ÅRLIGE FAKKELTOG MOT PELS

Vi vil minne om NOAHs årlige fakkeltog mot pels, som finner sted lørdag 10. november kl.17.30. Mange apeller vil bli holdt, blant annet av Kari Mills. Alle som ønsker å delta møter opp foran Stavanger Domkirke (Domkirkeplassen).

Facebookevent for markeringen finnes her: https://www.facebook.com/events/280975818668978/?ref=ts&fref=ts
 

Vel møtt!


TAKKSIGELSER I FORBINDELSE MED KONGENS FORTJENSTEMEDALJE


Vi overbringer her en beskjed fra DSR-leder Kari Mills i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenestemedalje:

Hjertelig, hjertelig tusen takk til alle som kom og deltok på overrekkelsen av kongens fortjenestemedalje hjemme hos meg onsdag 19.september 2012. Dere var fantastiske. Jeg vil herved også få lov å takke for vidunderlige blomster fra:
 

 • Ordfører Christine Sagen Helgø, Stvgr kommune
 • Dyrebeskyttelsen i Halden
 • Dyrebeskyttelsen i Bergen, Hordaland
 • Dyrebeskyttelsen på Toten/Gjøvik
 • Dyrenes Beskytter; Arendal, Aust Agder
 • Dyrenes Beskytter; Kristiansand
 • Norsk Huskattforening, Oslo
 • Rorak – Rogaland Rasekattklubb
 • NRR – Norske Rasekattklubb Riksforbund
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Fotograf Emil Maximillian Ashley
 • Reidun Bakke Finsnes
 • Kristine og Michael Halvorsen
 • Olav Christoffersen
 • Kate og Snorre
 • Eli Berg
 • May Lis Grimsstad
 • Kirsten Clausen

En stor takk til TV-Vest, Rogalands Avis og Stvgr. Aftenblad, og alle gratulasjoner per post, e-mail og Facebook.
 
Beste hilsen Kari Mills

IMG_0325.JPG


Kongens Fortjenestemedalje

Ble utdelt i går, 19.09.2012 til Kari Mills.
Tv Vest filmet overrekkelsen og innslaget deres kan du se ved å følge denne linken. 

Rogalands Avis var også med på tilstelningen, deres avisoppslag kan du se her. 

Igjen, gratulerer!

 P R E S S E M E L D I N G 12. SEPTEMBER 2012

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE TILDELES DYREVERNEREN KARI MILLS, LEDER I DYREBESKYTTELSEN SØR-ROGALAND

Onsdag den 19. september klokken 13:00 overrekker ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø,
Kongens fortjenestemedalje til Kari Mills, leder i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. Overrekkelsen skal være i Eiganesveien 28, 4008 Stavanger

Kongens fortjenestemedalje tildeles Kari Mills for hennes arbeid for dyrene. Dette er første gang at Kongens fortjenestemedalje går til innsats for dyrenes sak. Alle dyrevenner har grunn til å være stolte og glade over denne påskjønnelsen.

Medalje og diplom blir overrekt Kari Mills av ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, ved en enkel tilstelling i Stavanger der pressen og andre er hjertelig velkommen.

************************************************

KONGENS FORTJENESTMEDALJE TIL KARI MILLS
Undertegnede personer/organisasjoner ønsker at Kongens fortjenestmedalje skal tildeles Kari Torunn Mills, født 25.1.1946 i Stavanger, bosatt i Eiganesveien 28, 4008 Stavanger, for hennes innsats for dyr og dyrevern gjennom mange år.

CV
Kari Mills har lagt ned et stort arbeid for dyr i Stavanger og omland gjennom sitt arbeide i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland (DSR) som ble stiftet 18.1.1876. Kari Mills har vært medlem i foreningen fra 1988 og leder fra 1991 til dags dato. Hun var leder i Dyrebeskyttelsen Norge (DN) i 2000 og 2001, nestleder i 5 år og styremedlem i 5 år. Til sammen har Kari Mills 24 års innsats i DSR og 12 års innsats i DN. Hun har dermed arbeidet for dyrenes sak både lokalt og på landsbasis.

Produksjonsliste/oversikt over utførte arbeider
Kari Mills ble med i Dyrebeskyttelsen fordi hun ville stoppe avlivningene av hjemløse katter i Stavanger. Hun klarte å stoppe avlivningene og var den første i landet som inngikk et samarbeid med Stavanger kommune om kastrering av hjemløse katter i byen, noe som har ført til at Stavanger i dag nesten ikke har hjemløse katter. Det samme gode samarbeidet har hun opparbeidet hos det lokale Mattilsynet. Hun har lagt ned et betydelig arbeid for å bedre kårene til alle slags dyr.

Med Kari Mills som leder har DSR og Stavanger blitt satt på kartet som den mest aktive dyrevernforening og dyrevernby i landet. Hjelpesenteret for hjemløse dyr på Hinna, som driftes av Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, er et veldrevet senter som har fått rosende omtale av Mattilsynet, og har hjulpet mange tusen dyr i årenes løp. I tillegg til dyrene på senteret, har Kari Mills hatt et stort antall dyr i sitt eget hjem helt siden hun ble leder av DSR.

Kari Mills er en ledende autoritet innen dyrevern. Hun har vært til stor inspirasjon for mange dyrevernere, og hennes kunnskaper har vært til nytte for mange.

Det er ikke bare dyr som står Karis hjerte nær, hun har også stor omtanke for mennesker som har det vanskelig. Hun har hatt mange på arbeidsopptrening, og senteret på Hinna har, helt siden det ble tatt i bruk, hatt samarbeid med Kriminalomsorg i Frihet. Flere førstegangsdømte har jobbet der i over et år, og fortsatte å jobbe der etter at dommen var sonet.

Kari Mills har sittet i mange utvalg og råd innen dyrevern og tilført disse mye kompetanse. Hun fikk Landbruks- og matdepartementet til å starte en utredning fra en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt 6. august 1998 av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet). Rapport fra utredningen ble avgitt 8. februar 2001 og kan leses her: http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00051/Eierl_se_eller_forvi_51552a.pdf

Kari Mills bidro med hoveddelen av dokumentasjonen til denne utredningen.

TV Vest fikk i juni 2011 pris i kåringen av beste innslag i ”Herlige Norge” med et portrett av Kari Mills: http://www.tvvest.no/Video/Videoarkiv/Herlige-Norge/Kari-Mills-og-kattene1/
Juryen sier dette om innslaget: ”Dette er et portrett av et unikt menneske og hennes kamp for de svake.”

Uttalelser/anbefalinger fra organisasjoner, lag eller foreninger
Vi støtter fullt ut anbefaling om at Kari Mills får Kongens fortjenstmedalje. Det har hun virkelig fortjent.
_______________________________________________________________

Leif Johan Sevland
Tidligere ordfører i Stavanger (sign.)
¬¬¬¬-_______________________________________________________________
Dyrenes Beskytter Aust-Agder
http://www.dbaa.no/
v/ Leder Marion Harriet Ramstad (sign.)
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Mandal
http://www.dyrebeskyttelsenmandal.no/
v/ Leder Anne Lise Skoie (sign.)
.
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Halden
http://www.dyrebeskyttelsenhalden.no/
v/ Leder Heidi Bärnholth (sign.)

________________________________________
Dyrenes Beskytter Kristiansand (tidligere Dyrebeskyttelsen Kristiansand)
http://www.db-k.no/
v/ Leder Arnfrid Robstad ( sign.)
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Gjøvik & Toten
http://www.dyrebeskyttelsengt.no/
v/ Leder Tove Lafjell (sign.)

________________________________________
Dyrebeskyttelsen Vadsø og omegn
http://www.dvoo.no/
v/ Leder Linda Bardosen (sign.)
________________________________________
Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland
http://www.dbbh.no/
v/ Leder Inger Johanne Graff (sign.)

________________________________________
Norsk Huskattforening
www.norskhuskattforening.net
v/Leder Bodil Eikeset (sign.)


LESERBREV TIL AVISEN
 

Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre ved leder Aud Vogt Johansen skrev et leserbrev i Rogalands Avis 21.05.2012 som ble kalt "Fakta om dyrenes hus".
Det kan du lese ved å følge denne linken. 

DSRs leder Kari Mills besvarte dette leserbrevet snarlig, allerede 24.05.2012 i samme avis og dette leserbrevet heter "Faktafeil fra dyrebeskyttelsen" .

DSR legger ut det vi har muligheter til av offentlige kommentarer slik at folk flest skal få lese begge sider. Vi ønsker en åpen debatt om dyrevernet i Norge, og dette har dessverre utviklet seg til å bli en sentral sak i så måte. Vi minner om at DSR ønsker en god og varig løsning for ALLE dyrene på Hinna og vi ønsker ikke å utsette dem for mer stress enn strengt nødvendig. La dyrene leve.VÅRT BUD PÅ HJELPESENTERET BLE FORKASTET AV DYREB. NORGE.
 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN), har nulltoleranse for dyr i Sør Rogaland. Vi gav DN et bud på 2.1 millioner for Hjelpesenteret for dyr på Hinna. Vårt bud tilsvarer kjøpesummen for stedet i 2001, og står opprørt som bokført verdi. DN avslo tilbudet. DN krever 4.750 millioner. Vi har fått trussel nr. 3 om tvangsfravikelse og stedet vil bli lagt ut for salg.

Våre henvendelser om å få leie stedet frem til dyreholdet kunne avvikles på en naturlig og dyrevennlig måte ble aldri besvart av DN.

Våre gjentatte spørsmål, både via oss og advokat, om hva som vil skje med dyrene ved en tvangsfravikelse / salg er heller aldri besvart av DN.  Vår daglige leder på Hjelpesenteret, som har bodd på stedet i 8 år og viet all sin tid på å hjelpe forkomne og mishandla dyr blir heller ikke viet en eneste tanke, selv om hun er medlem i DN. Hun og hennes dyr risikerer også å bli satt på gaten sammen med våre dyr.

Det er trist, men dessverre sant, at Dyreb. Norge alltid ser på en lokalavdeling som melder seg ut som en "fiende".  Mange lokalavdelinger har meldt seg ut av Dyreb. Norge hovedsaklig p.g.a. vedtektsendringer, maktkamp og lite forståelse for lokalforeningens innsats.

Vi har sett skitten bakgårdspolitikk, bakvaskelser, løgn og "kjøpte" stemmer på Landsmøtene.
 


UTSATT FRIST

Utkastelsen har blitt forskjøvet til 18 april. Stavanger Aftenblad hadde en artikkel om det 04.04.2012, den kan du lese her. 

Kaninene og skilpadden har blitt omplassert, men fortsatt er det mange nydelige puser og fugler som trenger nytt hjem. Kunne du ikke tenke deg å åpne hjemmet ditt for en som trenger sjangs nr 2?LESERBREVENE

I Rogalands Avis 31.03.2012 skrev Anne Westen et leserinnlegg myntet til DSR angående Dyrenes Hus på Hinna, der hun vil "fortelle hva som er realiteten i forbindelse med salget av eiendommen. "
Det kan du lese mer om på denne siden.

Svaret fra Kari kom 03.04.2012 hvor hun forteller det som faktisk er realiteten. Det kan du lese her.DISSE TRØR TIL FOR Å HJELPE, KAN DU HJELPE MED NOE?

Stavanger Aftenblad 03.04.2012

Førstkommende tirsdag, 10. April, må alle dyrene vi har på Hinna være ute. Åtte fugler og 141 katter.
I artikkelen i Aftenbladet fortelles det om det Åsne Haara Ragde og Bente Eiane har satt i gang; nemlig en innsamlingsaksjon! Alt de får inn vil komme dyrene til gode.
Disse dyrene er allerede blitt reddet én gang fra elendigheten, nå må de reddes igjen! Er det noe du kan hjelpe med?ROGALANDS AVIS 27.03.12 SIDE 45

Antall bekymringsmeldinger til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland per år ligger i gjennomsnitt på 2500 i en periode på 10 år. Dette tilsier cirka 7 henvendelser daglig, lørdag og søndag medregnet.
De aller fleste henvendelser gjelder dyr som lider. I 2011, hadde vi 2430 henvendelser, hvilket tilsier gode 9 henvendelser per dag.

Dette er tall som burde lyse rødt for enhver politiker som ellers er så glade i tall … Det synes å forventes av alle at en frivillig organisasjon som Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland skal ordne opp i alt dette.
I 2011 gjaldt 78 % av bekymringsmeldingene katt mot 72 % året før. Angående hund var bekymringsmeldingene 5 % mot 7 % i 2010. Andre dyrearter som produksjonsdyr, vilt og fugl hadde 17 % bekymringsmeldinger mot 21 % året før. Alarmerende tall i velferds Norge: Tall som ikke burde forekommet og dessverre tall det offentlige ikke vil vite.

Tusenvis av dyr har vi hjulpet gjennom årene, og nå står vi hjelpeløse og attpåtil snart husløse. I alle år, helt tilbake til 1876 har Dyrebeskyttelsen. Sør-Rogaland stått på for at dyrene skal få et bedre liv. Offentlig hjelp og støtte har det vært lite av, velviljen er ikke stor i det offentlige rom.
Nå står vi i en krisesituasjon. Dyrebeskyttelsen Norge vil selge dyrehuset vi har driftet i 11 år. Årsakene er mange, men hovedsaken ligger i maktovergripende vedtektsendringer som gjorde at vi måtte fristille oss fra Dyrebeskyttelsen Norge.

Dette igjen resulterte i at vi ble oppsagt og måtte ta advokathjelp. Det viste seg at oppsigelsen som gikk ut sommeren 2011 var usaklig, så vi fikk ny oppsigelse. Så kom skriv med trusler om tvangsutkastelse i september 2011. Vår advokat protesterte. I hele oppsigelsestiden nektet Dyrebeskyttelsen Norge oss å ta inn hjelpetrengende dyr.

Har noen av dere som leser dette noen gang påtruffet et dyr i nød? En mishandlet hund som ynker seg i smerte? En katt som har vært innestengt i ukevis uten mat og vann? Har dere sett smerten i øynene og bønnen om hjelp? Har dere sett fortvilelsen til en kalv som står bortgjemt og bundet bak en låve med leddbetennelser så store som appelsiner? Svaner med fiskekrok i halsen? Jeg kunne holdt på i det uendelige, for dette er vår hverdag.

På grunn av nektelsen om å hjelpe dyr, måtte vi gjøre det privat, hvilket nå er årsaken til at vi ikke har plass privat til dyrene på hjelpesenteret som har en tvangsfravikelse hengende over seg.
Hva vi skal gjøre nå, vet vi ikke. Vi har forsøkt forskjellige løsninger uten hell. Kanskje vi burde legge ned hele greia. Det er temmelig vondt og slitsomt å ha dyrenes beste for øyet for så å møte alskens dritt og usakligheter i tillegg til ignoranse og likegyldighet.

Er vi kommet så langt i «utviklingen» at dyr ikke har en sjanse i dagens samfunn? Burde det ikke for lengst vært et offentlig dyremottak i hver eneste by? Det er nemlig det som trengs – «problemet» er enormt.
Vi hjelper og bryr oss om alle dyr, fra fugler, marsvin og katter til produksjonsdyr og vilt. Vi nedla 137 veterinærbesøk i 2011. Vi er faktisk en av de mest aktive organisasjoner i landet og har flest dyr i vår varetekt og under oppsyn. Dette er ingen god PR for Rogaland Fylke, da det viser en ansvarsfraskrivelse fra det offentlige som vitner om lovbrudd.

Det ser ut til å være på sin plass å informere om at hadde folk tatt vare på sine dyr, så hadde ikke vi i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland hatt et eneste dyr. Vi har bare tatt ansvar der alle andre, politikerne inkludert, har gitt blanke f. Allerede hittil i år, har vi hatt 400 bekymringsmeldinger om dyr som lider. Skal disse dyrene bare lide? Tillater Ola nordmann dette?

Vi er en «no kill» organisasjon med over 500 dyr i vår varetekt og i omsorgsmodel. Vi bruker i snitt 1 million kroner i året på hjelp til dyr, i tillegg til store private beløp. Vi har administrasjon kostnader på kun cirka 5 % og 6 aktive styremedlemmer.
Helt siden første oppsigelse har vi spurt om å få leie – vi har aldri så mye som fått et svar. Nå har vi fått tilbud om å kjøpe herligheten for det dobbelte av innkjøpsprisen. Vi har ikke pengene. Skal en bare la dyrene stå/ligger der å lide? Hvem vil så ta ansvaret?
Det er vondt å se et samfunn som tåler så inderlig vel de lidelser som ikke rammer en selv.

Kari Mills, Dyrebeskyttelsen Sør-RogalandDYRENE VÅRE KAN BLI AVLIVET

I Rogalands avis i dag, mandag 19.03 står det om den fortvilede situasjonen vi er i.

Det kan du lese om på Rogalands Avis sine sider.

Dyrenes Hus i Hinnasvingen skal legges ut for salg, hva skjer da med de 141 kattene, to kaninene, åtte fuglene og skilpadden??VI SØKER NYE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 2012/2013

Fristen for å melde seg har gått ut.


Vi søker etter nye styremedlemmer i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. Søkeren må være over 18 år og medlem i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. Forkunnskaper om dyrevern, dyrehold og dyr er en fordel, men ingen nødvendighet ettersom det vil bli gitt opplæring i arbeidsoppgavene. Det viktigste er et brennende hjerte for dyr og dyrevern og et sterkt ønske om å ville hjelpe.

Oppgavene til styremedlemmene kan være diverse, men den viktigste jobben du vil få er å betjene vakttelefonen. I henhold til dette vil vi allerede nå presisere at vakttelefonen ikke alltid er en koselig jobb; du vil kunne få kunne høre om groteske dyremishandlingssaker, kunne oppleve å bli utskjelt av folk som ønsker at du skal påta deg ansvaret for deres egne dyr og i noen tilfeller til og med kunne få trusler mot deg. Men samtidig vil du også kunne hjelpe de som virkelig søker gode råd angående dyr og hjelpe de dyrene som trenger en ny sjanse. For det er svært mange som trenger akkurat DIN hjelp!

Som styremedlem vil du ha en unik mulighet til å kunne påvirke hva som skjer i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland og retningen foreningen skal ta. Du vil også få et unikt innblikk i Rogalands dyrevernsarbeide og de store spørsmålene knyttet til dyrevernsarbeide. Du vil få et møte med mange forskjellige holdninger og spørsmål som du gjerne ikke var klar over, og vil kunne reflektere sterkere over dine egne holdninger og erfaringer i møte med de nye utfordringene.
Erfaringen som styremedlem gjør seg dessuten svært godt på CV’en i dyrerelaterte jobber som f.eks dyrepleier og veterinær.
Men mest av alt vil du få en unik sjanse til å aktivt bidra til å redde dyr.

Å være styremedlem er en frivillig jobb, dvs. den er ulønnet. Å sitte i styret er også forpliktende ut perioden, dvs. 1 år.

Hvis du føler deg modig nok til å ta utfordringen og ønsker å hjelpe dyrene kan du ta kontakt med vakttelefonen 93 49 59 59 (som da vil henvise deg til rett instans) eller sende en mail til dmill@online.no. Spørsmål angående stillingen kan også rettes dit.

Fristen til å melde seg går ut 10. februar.

Vi leter kun etter seriøse folk! Vi anbefaler alle som er interesserte til å gjerne se på de tidligere årsrapportene til foreningen og gjerne også studere hva slags saker vi har hatt med å gjøre.

Vi håper på din tilbakemelding! 🙂